Laitteisto

Excimer-laser

Turun Silmälaserissa on käytössä uusinta excimer-laitesukupolvea edustava ZEISS MEL 80 -laserlaite. Laite on yksi harvoista excimer-laserlaitteista, joka on saanut FDA:n hyväksynnän. FDA (Food and Drug Administration) on USA:n korkein lääkintäviranomainen, jonka antama hyväksyntä lääketieteelliselle laitteelle on arvostettu ja puolueeton osoitus laitteen potilasturvallisuudesta ja luotettavuudesta. Yhdessä CRS-master-yksikön kanssa Zeiss MEL 80 edustaa excimer-laitteistokehityksen ehdotonta huippua. Seuraavassa kerrotaan laitteen niistä ominaisuuksista, joista on todellista hyötyä potilaalle.

Optimaalinen hiontaprofiili

Sarveiskalvon prolate-muodon säilyttäminen on ehkä olennaisin näöntarkkuutta parantava tekijä. Ihmissilmän sarveiskalvo muistuttaa muodoltaan kananmunan terävää päätä. Tämän ns. prolate-muodon vastakohta on oblate-muoto, joka on kuin kananmunan tylppä pää. Eläinkunnassa prolate-muotoinen silmä on linnuilla ja ”haukankatseella” tarkoitetaankin huippuhyvää näöntarkkuutta. Sammakon silmä taas on oblate-muotoinen ja sen erotuskyky on hyvin huono. Vanhemman polven laserlaitteet höyläsivät sarveiskalvon oblate-muotoon, Zeiss MEL 80 -laite säilyttää optisesti ihanteellisen prolate-muodon.

Zeiss MEL 80 -laserlaitteessa on mahdollisuus käyttää myös kudosta säästävää hiontaprofiilia, mikäli sarveiskalvo on poikkeuksellisen ohut.

Nopeus

Lyhyen käsittelyajan vuoksi silmä toipuu toimenpiteestä ja näkö palautuu nopeasti. Tietysti on myös potilaalle miellyttävämpää, kun laserointivaihe on lyhyt.

Tarkka hionta

Zeiss MEL 80:n lasersäde on halkaisijaltaan vain 0,7 mm, minkä vuoksi hionta toteutuu tarkasti suunnitellulla tavalla yksityiskohtia myöten. Lisäksi lasersäteen energia on jaettu siten, että säde on voimakkaampi keskeltä kuin reunoilta tietyn profiilin mukaisesti. Kun nyt vierekkäiset ”poltot” ohjataan sopivasti limittäin, hiontajälki on hyvin tasainen ja vailla mikroskooppisia pykäliä.

Hämäränäkö ei huonone

Hämäränäkö voi huonontua laserleikkauksessa, jos sarveiskalvoon tehtävä korjaus ei kata koko mustuaisen aluetta. Zeiss MEL 80 -laite tekee korjauksen sarveiskalvolle riittävän laajalle alueelle, mikä yhdessä prolate- muodon kanssa poistaa leikkauksen jälkeisen hämäränäköongelman. Ohimenevästi leikkauksen jälkeen (muutaman viikon ajan) voi esiintyä valorenkaiden näkemistä tai häikäistymistä. Lopulta suuri osa potilaista kokee hämäränäkönsä jopa parantuneen leikkausta edeltävään tilanteeseen verrattuna.

Laserointimahdollisuus sekä koko silmän wavefront-analyysin että sarveiskalvon topografian perusteella.

Liki-, kauko- ja hajataitteisuuden lisäksi ihmissilmässä on vaihtelevassa määrin ns. korkeamman asteen taittovikoja, joita ei sanka- tai piilolaseilla pystytä korjaamaan, mutta jotka monissa tapauksissa huonontavat näköä. Korkeamman asteen taittoviat saadaan selville wavefront- mittauksessa, joka tehdään esitutkimuksen yhteydessä. Siinä mitataan silmän koko optiikan (mykiö + sarveiskalvo) taittoviat useasta sadasta kohtaa mustuaisen alueelta. Esitutkimuksessa tehdään myös sarveiskalvon topografiamittaus, joka kertoo sarveiskalvon taittovoiman sen eri kohdissa. Käytössämme olevalla CRS-master -laitteistolla wavefront- ja topografiamittausten tulokset yhdistetään ja suunnitellaan potilaalle parhaan tuloksen antava yksilöllinen, räätälöity laserointiprofiili. Tämä on huomattava edistysaskel, koska yleensä on tarjolla vain joko sarveiskalvon topografiaan (”corneal wavefront”) tai koko silmän wavefront-analyysiin (esim. Zyoptix) perustuva laserointimahdollisuus. Totuus on, että kumpikaan näistä ei ole kaikissa tapauksissa paras ja yleispätevä tapa hoitaa taittovikaa, vaan laserointiprofiili täytyy valita tapauskohtaisesti, minkä CRS-master mahdollistaa. CRS-master -laitteiston avulla pystymme ennennäkemättömän aukottomasti ja tarkasti analysoimaan ja hoitamaan eri syistä johtuvat taittovirheet. Korkeamman asteen taittoviat saadaan tarvittaessa korjattua ja saavutetaan parempi näkö, kuin silmälaseilla on mahdollista. CRS-master-laitteiston avulla pystymme myös optimoimaan poistettavan kudoksen määrän siten, että laserointi on mahdollisimman kudosta säästävä.

Iristunnistin

CRS-master-laitteiston tehdessä wavefront-mittauksen silmästä, se rekisteröi samalla silmän pinnan verisuoniston ja iriksen rakenteen yksityiskohdat ja ohjaa tämän tiedon avulla laseroinnin juuri oikealle alueelle sarveiskalvolle. Tämä on hyvin olennaista wavefront-ohjatussa laseroinnissa, koska siinä hoidetaan hyvinkin pieniä yksityiskohtia ja laseroinnin on osuttava tarkoin suunnitellulle alueelle. Lisäksi silmä makuuasennossa usein hieman pyörähtää pituusakselinsa ympäri, jolloin laitteisto korjaa tästä aiheutuvan virhemahdollisuuden. Iristunnistin on tärkeydestään huolimatta harvinainen nykyisissäkin laitteistoissa.

Eye-tracker

Zeiss MEL 80 -laserlaitteessa on hyvin nopea ja luotettava silmän liikkeiden seurantajärjestelmä, minkä ansiosta laserhionta osuu aina oikealle kohdalle silmän liikkeistä huolimatta. Eye-tracker toimii yhteistyössä edellä kuvatun iristunnistimen kanssa. Mikäli silmä liikkuu hyvin paljon, järjestelmä keskeyttää laseroinnin, minkä jälkeen silmän asento korjataan ja jatketaan toimenpidettä. Luonnollisesti myös operoiva lääkäri tarkkailee koko ajan leikkausmikroskoopin kautta silmän asemaa ja liikkeitä.

Ikänäköleikkaukset

Läpän teossa käytettävät laitteet

LASIK-leikkauksessa läppä on tehty perinteisesti mikrokeratomilla. Se on pieni höylä, joka leikkaa sarveiskalvon pintaan pyöreän viipaleen, läpän. Läppä jää yläreunastaan kiinni sarveiskalvoon eli muodostuu ”sarana”, jonka varassa läppä käännetään ylös. Läpän alle jäävää sarveiskalvon osaa laseroidaan halutun taittovirhekorjauksen aikaansaamiseksi. Laseroinnin jälkeen läppä lasketaan takaisin paikoilleen ja saranansa varassa se asettuu täsmällisesti oikeaan, alkuperäiseen kohtaan.

Uusi ja vielä tarkempi tapa kuin edellä kuvattu ”höylätekniikka” on tehdä läppä femtosekuntilaserilla. Se tekee läpän ilman ilman mekaanista terää: siinä liikkuva lasersäde muodostaa tarkasti halutulle syvyydelle sarveiskalvon sisään hellävaraisesti leikkauspinnan. Tekniikasta käytämme nimitystä FemtoLasik.

FemtoLasik

FemtoLasik-leikkauksen etuja höylätekniikkaan eli mikrokeratomiin verrattuna on ennen kaikkea parempi tarkkuus. Femtosekuntilaser tekee läpän hyvin täsmällisesti; se saadaan tarkemmin halutun paksuiseksi kuin mikrokeratomilla. Lisäksi femtosekuntilaserilla tehty läppä on aina tapapaksu, mikrokeratomilla läppä tulee useimmiten keskeltä ohuemmaksi kuin reunoilta. Suurin hyöty tästä tarkkuudesta on tapauksissa, joissa sarveiskalvo on ohut tehtävään korjaukseen nähden, koska femtosekuntilaserilla saadaan tehtyä turvallisesti ohut läppä ja sarveiskalvolle jää riittävästi materiaalia laserointia varten.

FemtoLasik -tekniikassa läpän teon aikana tarvittava silmän paineistus on vähäisempi kuin mikrokeratomia käytettäessä. Femtosekuntilaserilla paineen tunne läpän teon aikana on samaa luokkaa kuin silmää hieroessa.

FemtoLasikissa käytettävä femtosekuntilaserimme on sveitsiläisen Ziemer-tehtaan valmistama Leonardo Da Vinci -laser. Se edustaa nykykehityksen huippua ja eroaa edeltäjistään erityisesti nopeutensa ansiosta. Sarveiskalvoleikkeen muodostavat mikroskooppiset kaasukuplat ovat pieniä, mutta niitä on hyvin tiheässä ja pulssitaajuus on suuri, monikymmenkertainen vanhemman polven laitteisiin verrattuna. Läpän leikkuupinta on hieno ja läppä on nostettavissa helposti. Leonardo Da Vinci -femtosekuntilaser on jo nyt saanut Yhdysvaltain lääketieteellisten laitteiden turvallisuutta valvovan viranomaisen, FDA:n, hyväksynnän. Tämä tunnustus on merkittävä osoitus kyseisen laitteen ja leikkaustekniikan turvallisuudesta.

Mikrokeratomi

LASIK-leikkauksia varten meillä on käytössä Moria M2 Carriazo-Barraquer -mikrokeratomi. Se edustaa nykymuodossaan mikrokeratomilaitteistojen kehityksen huippua. Tässä mikrokeratomissa leikkaava osa on yhdestä pisteestä laakeroitu siten, että se tekee heilurimaisen liikkeen – rakenne on yksinkertainen, toimintavarma ja siten hyvin turvallinen. Laitteisto on monipuolisesti säädettävissä, jolloin voidaan ottaa yksilöllisesti huomioon kunkin sarveiskalvon mittasuhteet – sarveiskalvon kaarevuus, halkaisija, paksuus jne. Tämä on huomattava turvallisuutta parantava tekijä.. Sarveiskalvon paksuus mitataan ultraäänellä sekä ennen läpän tekoa että myös sen jälkeen ”läpän alta” ennen laserointia Tämä varmistaa sen lopullisesti, että sarveiskalvoa jää jäljelle riittävältä paksuudelta.

Me käytämme mikrokeratomissamme kertakäyttöisiä leikkuupäitä. Tällöin sekä terä että ”kita”, jossa terä liikkuu, vaihdetaan joka potilaalle uuteen. Tämä vaikuttaa olennaisesti läpän teon turvallisuuteen ja läpän laatuun.