Anvisningar för vård hemma

Efter en LASIK-operation

 • Före ingreppet ges lugnande förmedicinering.
 • På operationsdagen kan ögat vara ljuskänsligt och tåras och du kan ha en känsla av att ha fått något i ögat.
 • Synen är hyfsad redan nästa dag och stabiliserar sig vid börvärdet inom cirka tre månader.

Medicinering

 • Alla ögondroppar börjar tas följande morgon efter operationen.
 • Ögondropparna tas under dygnets vakna timmar.
 • Mellan de olika ögondropparna krävs en paus på cirka 5 minuter.
 • Efter att bägge ögonen har opererats, följ doseringsanvisningarna för det senare opererade ögat för bägge ögonen.
 • Oftan Dexa-Chlora
  • antibiotiska kortisondroppar
  • använd under 10 dygn under dygnets vakna timmar enligt följande anvisning:
   1:a dagen: varannan timme
   2:a dagen: 5 gånger/per dygn
   3:e dagen: 4 gånger/per dygn
   4:e dagen: 4 gånger/per dygn
   5:e dagen: 3 gånger/per dygn
   6:e dagen: 3 gånger/per dygn
   7:e dagen: 2 gånger/per dygn
   8:e dagen: 2 gånger/per dygn
   9:e dagen: 1 gång/per dygn
   10:e dagen: 1 gång/dygn
 • Oftaquix
  • antibiotikadroppar
  • använd under 7 dygn 3 gånger/dygn
 • Artelac
  • fuktande ögondroppar
  • använd under tre månader 4 gånger/dygn, i fortsättningen efter behov
  • skaka om flaskan med pipettspetsen neråt innan du öppnar den för att göra doseringen lättare

Efter en LASIK-operation:

 • Du får inte gnugga dig i ögat på två månader efter ingreppet.
 • Ha under en veckas tid alltid ögonskyddet på när du sover. Fäst skyddet med tejp med den smalare delen mot näsan.
 • Under en vecka efter operationen får du inte knipa ihop ögonlocken hårt.
 • Det är tillåtet att väta det opererade ögat den andra dagen efter ingreppet.
 • En vecka efter operationen är simning, bastubad och ansträngning som gör dig svettig förbjudet.
 • Undvik rökiga och dammiga ställen under den första veckan efter operationen.
 • Smink är tillåtet först efter en vecka efter ingreppet. Sminket ska tas bort med rörelser uppifrån neråt.
 • Du kan köra bil några dagar efter operationen.

Efter en PRK- eller LASEK-operation

Genast efter operationen får du en smärtstillande och antibiotisk droppe i ögat och vanligtvis även en terapeutisk kontaktlins. Om en kontaktlins är olämplig, lägger vi salva i ögat och förser det med en lapp som ska sitta kvar i ett par dygn. Dessutom ger vi smärtstillande medel. Du får med dig hem smärtstillande medicin i form av tabletter och droppar. De lindrar smärtorna när bedövningsmedlet slutar verka ungefär en timme efter operationen. Trots medicineringen kan smärtan ibland vara stark. Då hjälper det att blunda. Du får med dig all nödvändig medicinering utan debitering fram till det första kontrollbesöket.

Medicin som tas vid behov

 • För smärtlindring 5 st. Ibuxin 800 mg tabletter som du kan ta 2–3 gånger i dygnet, en per gång. För stark smärta 4 st. Tramadin 50 mg tabletter som du kan ta 1–4 gånger i dygnet, en per gång.
 • Som sömnmedicin 2 st. Normison 10 mg tabletter. Du kan ta antingen en eller två tabletter en halv timme innan du lägger dig. Använd inte alkohol tillsammans med de smärtlindrande preparaten och sömnmedicinen.

Mediciner som tas regelbundet

 1. En flaska Oftaquiz-ögondroppar som antibiotikadroppar. Ta en droppe åt gången fyra gånger i dygnet på dagtid från och med operationsdagen fram till den första läkarkontrollen.
 2. Artelac-tårsubstitut i dospipetter. En pipett innehåller två doser, en droppe åt gången var tredje timme, minst fyra gånger i dygnet. Du kan droppa oftare om ögat känns torrt. Använd dropparna så länge de räcker.
 3. Voltare Ophtha-ögondroppar i dospipetter för smärtlindring. En pipett innehåller två doser, en droppe åt gången var tredje timme. Droppa fyra gånger i dygnet under det två, tre första dagarna.

Du kan använda ögondropparna Okacin och Voltaren Ophtha samt tårsubsitutet Artelac turvis och en gång i timmen under de 2–3 första dagarna (timme 1 = Okacin, timme 2 = Artelac, timme 3 = Voltaren Ophtha). När du använder droppar av olika slag, applicera dem inte genast efter varandra eftersom de senare dropparna kan skölja bort de föregående. Ha ett uppehåll på åtminstone 5–10 minuter mellan olika droppar. I allmänhet är eftersmärtorna starkast och synen dimmigast den andra eller tredje dagen efter operationen. Därefter borde det kännas bättre i ögat. Under de första dagarna är synen vanligtvis mycket dimmig och särskilt svårt är det att se på nära håll. När man tittar på långt håll ser det ut som om lampornas ljus skulle splittras. Många ser något slag av dubbelbilder. Ögonen kan tåras mycket och vara ljuskänsliga. Då kan det hjälpa att använda solglasögon även inomhus. Dessutom kan ögonen bli röda och ögonlocken svälla, värka och rodna.

Under den första veckan får du inte bada bastu. Bilkörning rekommenderas inte heller. Undvik fysisk ansträngning under en vecka, men därefter kan du i alla avseenden återgå till det normala. Du kan duscha den fjärde dagen efter operationen och sminka dig får du likaså från och med den fjärde dagen.

Den första läkarkontrollen är inom en vecka efter operationen, vanligtvis efter 3–4 dagar. Då avlägsnar vi den terapeutiska kontaktlinsen och kontrollerar bland annat att ögats yta har läkt.

Det är bra att skydda ögonen mot solljus med hjälp av solglasögon under ett halvt år, eftersom solljus kan öka benägenheten för haze. Om ögonen tåras eller blir irriterade, kan du använda fuktande droppar (t.ex. Artelac eller Viscotears) som fås receptfritt på apoteket.