Anvisningar inför operation

Operationerna LASIK, PRK och LASEK utförs polikliniskt. Efter en LASIK-operation kontrolleras att fliken har fäst ungefär en halv timme–en timme efter operationen. Efter en PRK- eller LASEK-operation får man gå hem efter att ha väntat en stund på kliniken. För en LASIK-operation bör man reservera cirka två timmar, för PRK- och LASEK-ingrepp cirka en halv timme. På operationsdagen får man inte själv köra bil.

 • Före operationen får man inte använda hårda kontaktlinser på tre veckor, halvhårda på två veckor eller mjuka på en vecka.
 • Smink, parfym eller rakvatten får inte användas före ingreppet.
 • Dagen före operationen är det inte bra att dricka alkohol.

Det öga som ska opereras bedövas med ögondroppar före ingreppet. Annan bedövning behövs inte. Dessutom ges lugnande förmedicinering i tablettform. Själva ingreppet är varken smärtsamt eller svårt.

Under ingreppet ligger patienten under laserapparaten. Ett instrument för att hålla ögat öppet placeras på plats. Patienten har inget behov av att blinka eftersom ytan på ögat är bedövad. Det öga som ska behandlas fixeras på ett grönt siktljus. Laserapparaten har ett system som följer ögats rörelser (eye-tracker) som gör att laserstrålen träffar rätt även om ögat skulle röra sig.

Patienten får med sig hem noggranna anvisningar om vården hemma efter operationen. Anvisningarna ska följas noggrant för att ett så bra slutresultat som möjligt ska uppnås. En laseroperation inskränker dock litet på det normala livet men endast under en kort tid. Om det uppstår problem, kan den behandlande läkaren alltid nås per telefon.

Minneslista inför en laseroperation

Sluta använda kontaktlinser

 • tre veckor före operationen, om du använder hårda kontaktlinser
 • två veckor före operationen, om du använder halvhårda kontaktlinser
 • en vecka före operationen, om du använder mjuka kontaktlinser.

En dag före operationen

Det är inte bra att dricka alkohol kvällen före, i övrigt kan du dricka och äta normalt.

På ingreppsdage

På ingreppsdagen kan du äta normalt, och det behövs inga särskilda förberedelser.

Kom dock ihåg

 • att du inte får sminka dig eller använda parfym eller rakvatten före ingreppet
 • att du inte får köra bil efter operationen
 • att ta med dig solglasögon, för ögonen kan blöda och vara ljuskänsliga några timmar efter operationen.

Ögonoperationer med laser utförs polikliniskt under lokalbedövning och du får gå hem ganska snart efter ingreppet. Reservera sammantaget två timmar för en LASIK-operation, och cirka en halv timme för en PRK- eller LASEK-operation. Efter operationen behöver du inte nödvändigtvis ha någon ledsagare, och medicineringen kan du sköta själv helt från början.

Efter ingreppet

 • Du får noggranna anvisningar om hur du skall sköta dig hemma och kontaktinformation till din behandlande läkare.
 • Du får utan debitering med dig hem ögonskydd och all nödvändig medicinering fram till det första kontrollbesöket.