Länkar

Den finländska läkarföreningen Duodecim »
är en vetenskaplig förening som verkat i 122 år och som genom fortbildning, publikationer och stipendier arbetar för att utveckla läkarnas yrkeskompetens och praktiska arbete.

God medicinsk praxis »
Duodecim och specialistläkarorganisationernas projekt för god medicinsk praxis (Käypä hoito) har som mål att ta fram nationella behandlingsrekommendationer som lämpar sig för Finland i syfte att förbättra kvaliteten på behandlingarna och minska variationerna inom behandlingspraxis.