Priser och finansiering

Priserna inkluderar eventuell FPA-ersättning, det vill säga priserna utgör självriskandelar som betalas av patienten.

Korrigering av brytningsfel

Totalkostnad för laseroperationer med den vanligaste metoden, dvs. FemtoLasik 2668,25 €.

Totalkostnad för linsoperation 2882 – 3986 €. Priset beror på vilken typ av artificiell lins som ska användas. Linstypen avgörs vid förundersökningen.

På Turun Silmälaser sköter den opererande läkaren även förundersökningen och samtliga efterkontroller.

Förundersökning

Förundersökning, båda ögonen 145,00

Laseroperationer (pris för ett öga)

Operationsmetod Självrisk efter FPA-ersättning
FemtoLasik* 1070,00
Ytliga lasermetoder (PRK, LASEK, ASA och FLOW)*  1060,00

* Med CRS-master optimerad vågfronts- eller topografistyrd laserbehandling

Kompletterande operationer efter laseroperation***

Förundersökning inför återbehandling 145,00
Kompletterande operation inom 18 mån. efter operationen 170,00
Kompletterande operation, 1,5–5 år efter operationen 540,00
*** Behovet av en kompletterande operation konstateras tre månader efter operationen. Sannolikheten för att en ytterligare operation behövs är omkring 3 %.

Efterkontroller

95,00-115,00

(Inkl. topografiundersökning av hornhinnan och Scheimpflug-fotografering)

Ögonlocksoperationer

Förundersökning

gratis

Övre ögonlocksoperation, behandling av sjukdom

1 379,00

Övre ögonlocksoperation, estetisk (moms 24 %)

1 847,60

Avlägsnande av tumörer eller ”knölar” på ögonlocket, typiskt pris

320,00

Ögonundersökningar

Typisk ögonläkarundersökning
(inkluderar ögonlaboratoriets bilddiagnostiska undersökningar)
90,00

Kartläggning av hornhinnorna

55,00

(Inkluderar topografiundersökning av hornhinnan och Scheimpflug-fotografering samt utlåtande)

Expeditionsavgift/besök

 14,50

Betalning sker i samband med varje besök. Om du uteblir utan att avboka tar vi ut en avgift på 40 euro.

Kom ihåg att ta med dig FPA-kortet!

En förutsättning för ersättning från FPA är att

  • du har ett FPA-kort
  • du är försäkrad i Finland
  • du inte är medlem i en arbetsplatskassa
  • det inte är fråga om något som företagshälsovården eller ett försäkringsbolag ersätter
  • du inte vårdas på ett offentligt sjukhus eller är i institutionell vård.

Operationen kan erläggas kontant, med bankkort eller Visa Electron eller med kreditkort (Visa, Mastercard och Eurocard) eller på vårt konto före ingreppet.

 Bonus med S-förmånskortet för köp upp till 1000 euro.