Priser och finansiering

Priserna inkluderar eventuell FPA-ersättning, det vill säga priserna utgör självriskandelar som betalas av patienten.

Korrigering av brytningsfel

Totalkostnad för laseroperationer med den vanligaste metoden, dvs. FemtoLasik 2703 €.

På Turun Silmälaser sköter den opererande läkaren även förundersökningen och samtliga efterkontroller.

Förundersökning

Förundersökning, båda ögonen 169,00

Laseroperationer (pris för ett öga)

Operationsmetod Självrisk efter FPA-ersättning
FemtoLasik* 1070,00
Ytliga lasermetoder (PRK, LASEK, ASA och FLOW)*  1060,00

* Med CRS-master optimerad vågfronts- eller topografistyrd laserbehandling

Kompletterande operationer efter laseroperation***

Förundersökning inför återbehandling 169,00
Kompletterande operation inom 18 mån. efter operationen 170,00
Kompletterande operation, 1,5–5 år efter operationen 540,00
*** Behovet av en kompletterande operation konstateras tre månader efter operationen. Sannolikheten för att en ytterligare operation behövs är omkring 3 %.

Efterkontroller

99,50-125,50

(Inkl. topografiundersökning av hornhinnan och Scheimpflug-fotografering)

Ögonlocksoperationer

Förundersökning

gratis

Övre ögonlocksoperation, behandling av sjukdom

1 379,00

Övre ögonlocksoperation, estetisk (moms 24 %)

1 847,60

Avlägsnande av tumörer eller ”knölar” på ögonlocket, typiskt pris

320,00

Ögonundersökningar

Kartläggning av hornhinnorna

55,00

(Inkluderar topografiundersökning av hornhinnan och Scheimpflug-fotografering samt utlåtande)

Expeditionsavgift/besök

 14,50

Betalning sker i samband med varje besök. Om du uteblir utan att avboka tar vi ut en avgift på 40 euro.

Kom ihåg att ta med dig FPA-kortet!

En förutsättning för ersättning från FPA är att

  • du har ett FPA-kort
  • du är försäkrad i Finland
  • du inte är medlem i en arbetsplatskassa
  • det inte är fråga om något som företagshälsovården eller ett försäkringsbolag ersätter
  • du inte vårdas på ett offentligt sjukhus eller är i institutionell vård.

Operationen kan erläggas med bankkort eller Visa Electron eller med kreditkort (Visa, Mastercard och Eurocard) eller på vårt konto före ingreppet.

 Bonus med S-förmånskortet för köp upp till 1000 euro.