Resultat

De flesta slipper sina glasögon

Eximerlaseroperationer har utförts sedan 1987. I hela världen görs årligen över två miljoner ingrepp, varav över 500 000 i Europa. Av de opererade har över 97 procent blivit helt glasögonfria om närsyntheten har varit under -6 dioptrier. Vid Turun Silmälaser har resultaten varit bättre än så; cirka 99 procent av alla patienter har blivit kvitt glasögonen om utgångsvärdet har legat under -6,0 dioptrier. Efter en LASIK-operation får synen sitt slutgiltiga börvärde inom cirka tre månader, medan motsvarande siffror för PRK och LASEK är 3–9 månader. Efter ett LASIK-ingrepp är synskärpan hyfsad redan nästa dag, efter PRK inom cirka en vecka.

Resultaten vid Turun Silmälaser

Över 13 000 excimerlaseroperationer har utförts hos Turun Silmälaser. Uppgifterna om varje operation och kontrollbesök sparas på en dator för att samla statistik över operationsresultaten och för att tillförlitligt kunna bedöma sannolikheten att en patient blir glasögonfri.

Uppföljningsstudier vid Turun Silmälaser visar att 99 procent av patienter med ett brytningsfel på under -6,0 dioptrier och nästan alla med ett brytningsfel under -4,5 dioptrier har sluppit sina glasögon efter en LASIK-operation mot närsynthet. Vid brytningsfel över -6,0 dioptrier är motsvarande siffra 91 procent.

Enligt undersökningarna har 99 procent av långsynta med mindre än +2,0 dioptriers korrektion blivit glasögonfria inom ett år efter operationen. Med ett brytningsfel mellan +2,0 och + 4,0 dioptrier är motsvarande resultat 83 procent. Efter operationer av mer än +4,0 dioptrier har 80 procent uppnått det eftersträvade värdet .

Det kan förväntas att resultaten tack vare den nya laserapparaten Zeiss MEL 80, som togs i bruk hösten 2005, klart kommer att förbättras, särskilt vid behandling av långsynthet.

Biverkningar vid laseroperation

En laseroperation varken påskyndar eller förhindrar utvecklingen av andra ögonsjukdomar såsom grå starr, ögontryckssjukdom, ögonbottendegeneration eller näthinneavlossning. En laseroperation utgör inget hinder för behandlingen av dessa sjukdomar, som till exempel en gråstarrsoperation. En laseroperation gör inte heller ögat mindre tåligt för stötar och skadar det inte heller på något annat sätt. Enligt vad man vet har ingen blivit blind till följd av en laseroperation.

 • En vanlig biverkning är torra ögon under de första månaderna efter operationen, vilket tar sig uttryck i en känsla av att man har fått något i ögat. Besväret kan avhjälpas med fuktande droppar som fås på apoteket utan recept. Man kan även använda kräm.
 • Det är bra att använda solglasögon utomhus om man vistas i klart solljus under de första månaderna.
 • Dunkel- och mörkerseendet kan tillfälligt vara något sämre efter operationen än före den, vilket visar sig som extra ljusringar runt föremål eller bländning. Besväret försvinner efter några månader. Laserapparaten Zeiss MEL 80, som används på Turun Silmälaser, gör korrigeringen över ett tillräckligt stort område med en idealisk profil varför problem med dunkelseendet inte förekommer permanent.
 • Ibland behövs en omoperation om den önskade brytningskraften inte uppnåddes efter den första operationen. Ögats brytningskraft kan även över- eller underkorrigeras som en reaktion på sårläkningen. Vid Turun Silmälaser har omoperationer utförts på endast cirka två procent av alla patienter under hela den tid verksamheten har pågått. Resultatet kan anses vara gott, eftersom internationella studier visar på ett behov av förnyade operationer på i genomsnitt 10–20 procent av patienterna. Turun Silmälaser utför omoperationen till ett garantipris.
 • Efter PRK- och LASEK-operationer kan ärrbildning förekomma, vilken behandlas med medicinering.
 • Vid LASIK-operationer kan det ibland förekomma problem i samband med att fliken hyvlas. Man kan bli tvungen att avbryta operationen på grund av detta och laserbehandlingen utförs då inte den gången. Efter cirka ett halvt år kan en ny LASIK-operation utföras. Vid Turun Silmälaser användsmikrohöylälaitteistoa som står för nyaste teknik (Moria M2: Carazio-Barraquer, Evolution) och som möjliggör att fliken i hornhinnan görs
 • I sällsynta fall kan det under de första veckorna efter operationen börja växa hornhinneepitel under fliken. För det mesta försvinner epitelet av sig självt, vid behov rengörs fliken kirurgiskt.
 • Om hornhinnan är för tunn för en LASIK-operation, görs ingreppet med LASEK- eller PRK-metoden. Att hornhinnan är tunn är dock sällan ett hinder för ett LASIK-ingrepp, eftersom vår mikrokeratomutrustning gör det möjligt att göra en flik som är tunnare än vanligt.
 • Om man inte lyckas med att rulla epitelskiktet vid en LASEK-operation, utförs ingreppet som vid PRK.
 • Ögontrycket kan stiga till följd av kortisondropparna. Detta behandlas genom att man byter droppar eller sätter in droppar som sänker trycket. Problem med ögontrycket kan i praktiken förekomma endast vid PRK där droppar används länge (3 mån.).
 • Såsom vid vilken annan operation som helst kan operationsområdet bli inflammerat. Risken för inflammation uppskattas vara cirka en promille vid laseroperationer av hornhinnan.