Fri från glasögon – operationsmetoder

Patienten måste inte välja operationsmetod helt själv, utan läkaren ger en rekommendation om den lämpligaste metoden beroende på förundersökningens resultat.

FemtoLasik

Nästan alla operationer utförs med metoderna FemtoLasik. Metoderna innebär att man gör ett tunt lock på hornhinnans yta. Locket lyfts sedan åt sidan så att hornhinnans inre del kan behandlas med Excimerlaser. Därefter viks locket tillbaka och läker av sig själv utan särskilda åtgärder. I LASIK-operationer görs locket mekaniskt med mikrokeratom, en ”mikrokniv”, medan det i FemtoLasik-operationer görs med femtosekundlaser. FemtoLasik är en särskilt bra metod om hornhinnan är mycket tunn i förhållande till korrigeringen som behövs, eftersom det går att göra mycket tunna och precisa lock med femtosekundlaser. Det säkerställer att hornhinnan har tillräckligt med material kvar för laserbehandlingen. Både LASIK och FemtoLasik är smärtfria såväl under som efter operationen. Kvällen efter operationen kan det tidvis kännas som att man har ett skräp i ögat. Synen återställs snabbt och är oftast nästan normal redan dagen efter operationen. Båda ögonen kan opereras vid samma tillfälle.

PRK och LASEK

PRK- och LASEK-operationer utförs numera väldigt sällan hos oss, främst i fall där hornhinnan är så tunn att inte ens en FemtoLasik-operation är möjlig. PRK- och LASEK-operationer innebär att epitel avlägsnas från hornhinnans yta som sedan behandlas med Excimerlaser. Efter operationen sätts en kontaktlins i ögat, vilket avsevärt minskar smärtan efteråt. Patienten kan uppleva en känsla av att ha ett skräp i ögat eller smärta i 2–3 dagar efter operationen. Epitelcellerna växer tillbaka på cirka fyra dagar, varefter läkaren kan ta bort kontaktlinsen. Synen återställs betydligt långsammare än vid LASIK- och FemtoLasik-operationer. Synen blir åter funktionsduglig inom 1–2 veckor efter operationen. Skillnaden mellan PRK och LASEK är man i LASEK-operationer rullar undan horhinnans epitel som en matta och lägger tillbaka det efteråt, medan epitelet i PRK-operationer inte bevaras utan måste växa tillbaka.

Linsoperation

Linsoperationer utförs på samma sätt som gråstarrsoperationer, det vill säga ögats naturliga lins byts ut mot en artificiell lins. Det är alltså inte frågan om en laseroperation. Linsoperationer är ett bra alternativ om horhinnan är för tunn för en laseroperation eller vid mycket stora brytningsfel. Linsoperationer rekommenderas även när man upptäcker grå starr (katarakt) under förundersökningen. Linsoperationer rekommenderas inte för yngre personer som inte lider av ålderssynthet. Den artificiella linsen som används för att korrigera ålderssynthet kan vara en multifokal lins, vilket innebär att man både ser att läsa och på långt avstånd – vanliga konstgjorda linser kan bara fokusera på ett avstånd. Multifokala linser är dock inte helt problemfria och eventuella problem diskuteras under förundersökningen innan man fattar beslut.

Turun Silmälaser utför inte linsoperationer, men du kan självklart diskutera dem med vår läkare.

SMILE-operation

I SMILE-operationer gör man ett litet ”snitt” i två nivåer på hornhinnan med femtosekundlaser och tar bort en bit av horhinnan däremellan via en liten öppning för att omforma hornhinnan på samma sätt som poleringen i en laseroperation. Vi utför operationer med denna metod i Helsingfors, men förundersökningen kan göras i Åbo även om man väljer SMILE-operation.

Eroon silmälaseista