Ögonundersökningar

Turun Silmälaser utför inte bara operationer. Den största delen av våra kunder kommer in för en normal eller utökad ögonläkarkontroll. Vi har omfattande resurser för diagnosticering och uppföljning av ögonsjukdomar.

Ögonkontrollerna inkluderar fastställande av glasögonstyrka, syntest med och utan glasögon, mikroskopisk undersökning av ögonens främre delar, mätning av ögontrycket och undersökning av ögonbotten, vid behov med ögondroppar som får pupillerna att expandera.

Förutom denna grundundersökning har vi tillgång till följande utrustning:

  • OCT-apparat för fotografering av ögonbottnen. Med apparaten tas en tvärsnittsbild av näthinnan som kan användas för att undersöka till exempel åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) och upptäcka förändringar orsakade av glaukom, något som är mycket viktigt för att följa upp sjukdomen. Detta är inte samma sak som ögonbottenfotograferingen hos en optiker (undersökningen på ögonläkarmottagningen är mer utförlig). Optikernas ögonbottenundersökningar är visserligen värdefulla eftersom de kan identifiera patienter som bör hänvisas till ögonläkaren för en mer utförlig ögonbottenundersökning om man upptäcker någonting misstänksamt.
  • Scheimpflugkamera för avbildning av hornhinnan. Ett instrument som undersöker avvikelser i hornhinnan, t.ex. för diagnosticering och uppföljning av hornhinnesjukdomen keratokonus. Förutom formen, dvs. topografin på hornhinnans främre yta mäter den också formen på dess inre yta och dess tjocklek vid olika punkter.
  • Vågfrontsanalysator för undersökning av störningar i ögats hela optiska system, det vill säga hornhinnan och linsen.
  • Ultraljudsundersökning av ögat. Med ultraljud kan man skapa en tvärsnittsbild av ögat för att få en allmän uppfattning om tillståndet på glaskroppen som fyller ögat och näthinnan som finns i ögonbottnen. Ultraljud används främst om det är svårt att se ögonbottnen, t.ex. på grund av grå starr.

Dessa undersökningar görs för att komplettera den grundläggande ögonundersökningen. Vår prissättning är utformad så att dessa laboratorieundersökningar i samband med ett läkarbesök inte höjer kostnaderna för patienten särskilt mycket över priset för en normal ögonläkarundersökning.