Tulokset

Suurin osa pääsee kokonaan eroon silmälaseistaan

Excimer-laserleikkauksia on maailmassa tehty vuodesta 1987 lähtien. Leikatuista potilaista yli 97 % on päässyt kokonaan eroon silmälaseista, jos likinäköisyys on ollut alle –6 dioptriaa. Turun Silmälaserissa tulokset ovat olleet tätäkin paremmat, silmälaseistaan on päässyt eroon 99 % potilaista, jos lähtöarvo on ollut alle –10 D. Näön lopullinen tavoitearvo saavutetaan leikkauksen jälkeen noin kolmessa kuukaudessa. LASIK- ja FemtoLasik-leikkauksen jälkeen näkö on varsin hyvä jo seuraavana päivänä, PRK-leikkauksessa näkö on käyttökelpoinen 1-2 viikon kuluttua leikkauksesta.

Tulokset laserleikkauksista

Turun Silmälaserissa on tehty vuodesta 1997 alkaen yli 13000 taittovirheleikkausta. Tiedot tuloksista on tallennettu ATK:lle ja leikkaustulokset ovat näin analysoitavissa.

Leikkauksen päämääränä on laseista eroon pääseminen tai ainakin riippumattomuus laseista. Se, että tämä ei aina onnistu, johtuu siitä, että vaikka laser tekee korjauksen tarkasti, vaikuttaa lopputulokseen sarveiskalvon paranemistaipumus: jos sarveiskalvo paranee “liian tehokkaasti”, palautuu taittovika jossain määrin lähtötilannetta kohti. Tällöin lopputulosta voidaan tarkentaa uusintaleikkauksella. Leikkaustuloksia voidaan tarkastella sen perusteella, mikä on uusintaleikkauksen tarpeen todennäköisyys eri lähtötilanteissa.

Likinäköisyyden hoito

Alle -6 D:n likinäköisyydessä päästään 98 %:n todennäköisyydellä ensimmäisellä leikkauksella toivottuun tulokseen eli uusintaleikkauksen tarpeen todennäköisyys on 2 %. Jos taittovika on alle -10 D, uusintaleikkauksen tarpeen todennäköisyys on 3-4 %.

Kaukotaitteisuuden hoito

Alle +2 D:n kaukotaitteisuudessa uusintaleikkauksen tarve on n. 2 % ja alle +5 D:n taittoviassa n. 4 %. Yli +5 D:n korjauksissa uusintaleikkauksen tarve ja myös riski silmän optisen laadun heikkenemisestä kasvaa voimakkaasti, minkä vuoksi ei suositella yli +5 D korjauksia.