Usein kysytyt kysymykset

Laserleikkausta voidaan pitää turvallisena, koska kyseessä on silmän ulkoinen leikkaus, minkä vuoksi silmän sisäiseen leikkaukseen (esim. kaihileikkaus) liittyviä vakavia riskejä ei ole. Toisaalta, merkittäviä riskejä ei taittovirheleikkauksissa pidä ottaakaan, koska lähtökohtana on terve silmä.

Turun Silmälaserissa pyritään turvallisuus ja työn laatu maksimoimaan. Tämän takia noudatamme seuraavia käytäntöjä:

 • Sinua hoitava ja leikkauksen tekevä silmälääkäri tekee kaiken esitutkimuksesta viimeiseen kontrolliin asti itse. Hän on myös tavoitettavissasi helposti leikkauksen jälkeen.
 • Huolellinen esitutkimus. Esitutkimuksessa mittaamme sarveiskalvon muodon kahdella eri laitteella tuloksen varmistamiseksi. Sarveiskalvon paksuus mitataan kolmella eri laitteessa, kahdella esitutkimuksessa ja yhdellä leikkauksen yhteydessä. Tämä sen varmistamiseksi, ettei sarveiskalvoa hiota liian ohueksi. Esitutkimuksessa taittovika määritetään aina myös silmätippoja käyttäen oikean korjauksen määrittämiseksi. Esitutkimuksen perusteella suosittelemme sitä leikkausmenetelmää, jolla saadaa paras lopputulos turvallisesti.
 • Huolellinen jälkiseuranta, jonka oma silmäkirurgisi tekee.
 • Käytössämme on erittäin laadukas ja ajanmukainen leikkauslaitteisto.
 • Noudatamme hoidossa Duodecim-seuran “Käypä hoito” suositusta. Tämä on standardi suositelluista hoitokäytännöistä johtoajatuksena leikkauksen turvallisuus.
 • Turun Silmälaserilla on ISO 9001 –standardin mukainen laatusertifikaatti.

Periaatteessa silmäleikkausta laserilla voi suositella jokaiselle, joka kokee silmälasit tai piilolinssit hankaliksi työssä ja vapaa-aikana. Lopullisesti soveltuvuus taittovirheen korjaukseen silmäleikkauksella todetaan leikkausta aina edeltävässä esitutkimuksessa. Erityisesti silmälasittomuutta arvostavat urheilijat ja liikuntaa harrastavat. On selvää, että vauhdikkaasta lajista nauttii enemmän, kun lasit eivät haittaa menoa.

Rauhallisemmassakin lajissa, vaikkapa kuntouinnissa tai voimistellessa, silmälaseista on harmia. Etenkin nuorilla ammatilliset tavoitteet voivat olla syynä silmäleikkaukseen. Monissa töissä vaaditaan tiettyä näöntarkkuutta, kuten lentoemännän, palomiehen, poliisin, esiintyvän taiteilijan tai merenkulkualan ammateissa.

Excimer-silmäleikkaus ei sovi kaikille

Excimer-silmäleikkaus voidaan tehdä useimmille, mutta joitakin rajoituksia toimenpiteelle on. Esitutkimuksessa on hyvä kertoa lääkärille allergioistaan ja mahdollisista yleissairauksistaan sekä suvussa ilmenneistä silmäsairauksista. Muista myös kertoa, jos taittovirheessäsi on tapahtunut viimeisten vuosien aikana suuria muutoksia.

Laserleikkausta ei tehdä:

 • Raskaana olevalle. Leikkauksen jälkeisenä kolmena kuukautena ei ole hyvä tulla raskaaksi.
 • Sydäntahdistinta käyttävälle
 • Keratoconus-potilaalle (sarveiskalvon kartiopullistuma)
 • Harmaakaihipotilaalle
 • Alle 18-vuotiaalle, koska silmien kehitys on vielä kesken
 • Eräät yleissairaudet voivat olla este leikkaukselle

Kyllä. Sarveiskalvo, mihin leikkaus tehdään, vakiintuu lopulliseen malliinsa 3 kuukauden aikana leikkauksen jälkeen . Taittovika voi toki muuttua tämän jälkeenkin silmän linssissä eli mykiössä vanhemmalla iällä tapahtuvien muutosten vuoksi.

 • Leikkausta ei tehdä raskaana olevalle. Leikkauksen jälkeisenä 6 kuukautena ei ole hyvä tulla raskaaksi. Ilmoita hoitavalle lääkärille, jos näin käy.
 • Sydäntahdistinta käyttävälle
 • Keratoconus-potilaalle (sarveiskalvon kartiopullistuma)
 • Harmaakaihipotilaalle
 • Alle 18-vuotiaalle, koska silmien kehitys on vielä kesken
 • Eräät yleissairaudet voivat olla este leikkaukselle

Sarveiskalvo eli silmän uloin osa ja sen alla oleva linssi eli mykiö taittavat silmään tulevaa valoa. Terävän näön edellytys on, että valo taittuu oikealla tavalla – siten että kuva muodostuu verkkokalvolle.

Taittovirheitä on kolmenlaisia. Likitaitteisella silmällä (myopia) ei näe hyvin kauas. Kaukotaitteisella silmällä (hyperopia) ei puolestaan näe hyvin lähelle. Liki- ja kaukotaitteisella voi olla lisäksi hajataitteisuutta (astigmatia) tai taittovirhe voi olla pelkästään sitä. Lisäksi näön tarkkuus voi heiketä ns. ikänäköisyydestä johtuen. Näöntarkkuutta voidaan korjata apuvälinein eli silmälaseilla tai piilolinsseillä.

Useimmissa tapauksissa taittovirhe voidaan korjata myös laserleikkauksella, jolloin silmälaseista voi päästä kokonaan eroon. Sarveiskalvo vastaa suurimmasta osasta, noin 2/3 silmän kokonaistaitteisuutta. Siksi jo pienetkin sarveiskalvon korjaukset vaikuttavat suuresti näöntarkkuuteen.

Likitaitteisuus

Likitaitteisessa silmässä sarveiskalvon ja linssin taittovoima on liian suuri suhteessa silmän pituuteen, jolloin valo taittuu eli kuva muodostuu verkkokalvon eteen. Silmämuna on siis etu-takasuunnassa normaalia pidempi. Terävään näkemiseen päästään miinus-linsseillä. Ilman silmälaseja likinäköinen näkeekin tarkasti lähelle.

Kaukotaitteisuus

Kaukotaitteisessa silmässä taittovoima on liian heikko suhteessa silmän pituuteen ja kuva muodostuu verkkokalvon taakse. Tällöin silmämuna on etu-takasuunnassa normaalia lyhempi. Asia korjataan plus-linsseillä. Nuorella iällä lievästi kaukotaitteinen pärjää ilman silmälaseja kauas katsoessaan. Iän lisääntyessä lasit tarvitaan ensin lähelle ja sitten kauas katsomiseen.

Hajataitteisuus

Hajataitteisuudessa valo taittuu epäsymmetrisesti, koska valoa taittavien osien muoto ei ole säännöllinen. Hajataitteisuus voidaan korjata vain yhteen suuntaan vaikuttavilla plus- tai miinus- sylinterilinsseillä. Jo yli puolen dioptrian hajataitteisuus voi rasittaa silmiä ja aiheuttaa päänsärkyä.

Ikänäkö

Ikänäköisyydessä (presbyopia) silmällä ei pysty tarkentamaan katsetta lähelle. Tämä johtuu siitä, että iän mukana silmän sisäisen linssin eli mykiön mukautumiskyky heikkenee vähitellen. Mykiön jäykistyessä taittovoima ei lähelle katsottaessa lisäänny riittävästi, jolloin lähelle ei näe hyvin. Yleensä ikänäkö alkaa vaivata, kun on täyttänyt 40-45 vuotta, vaikka vaihtelut ovat yksilöllisiä. Asia korjataan lukulaseilla.

Nykyisin yleisimmän FemtoLasik-leikkauksen jälkeen jo leikkausta seuraavana päivänä näkö on vähintäänkin käyttökelpoinen, useimmiten normaali. Esim. autoa voi ajaa useimmiten jo leikkausta seuraavana päivänä ja parin päivän kuluttua luku- ja näyttöpäätetyö sujuvat. Sama koskee LASIK-leikkausta. Pintalasertekniikoita (PRK, LASEK, ASA, FLAC) käytämme vain erikoistapauksissa . Niissä näkö tulee hitaasti: käyttökelpoinen näkö saavutetaan 2-3 viikon kuluttua.

Turun Silmälaserissa on tehty vuodesta 1997 alkaen yli 13000 taittovirheleikkausta. Tiedot tuloksista on tallennettu ATK:lle ja leikkaustulokset ovat näin analysoitavissa.

Leikkauksen päämääränä on laseista eroon pääseminen tai ainakin riippumattomuus laseista. Se, että tämä ei aina onnistu, johtuu siitä, että vaikka laser tekee korjauksen tarkasti, vaikuttaa lopputulokseen sarveiskalvon paranemistaipumus: jos sarveiskalvo paranee “liian tehokkaasti”, palautuu taittovika jossain määrin lähtötilannetta kohti. Tällöin lopputulosta voidaan tarkentaa uusintaleikkauksella. Leikkaustuloksia voidaan tarkastella sen perusteella, mikä on uusintaleikkauksen tarpeen todennäköisyys eri lähtötilanteissa.

Likinäköisyyden hoito

Alle -6 D:n likinäköisyydessä päästään 98 %:n todennäköisyydellä ensimmäisellä leikkauksella toivottuun tulokseen eli uusintaleikkauksen tarpeen todennäköisyys on 2 %. Jos taittovika on alle -10 D, uusintaleikkauksen tarpeen todennäköisyys on 3-4 %.

Kaukotaitteisuuden hoito

Alle +2 D:n kaukotaitteisuudessa uusintaleikkauksen tarve on n. 2 % ja alle +5 D:n taittoviassa n. 4 %. Yli +5 D:n korjauksissa uusintaleikkauksen tarve ja myös riski silmän optisen laadun heikkenemisestä kasvaa voimakkaasti, minkä vuoksi ei suositella yli +5 D korjauksia.

Toimenpiteen seurauksena ei tiedetä kenenkään sokeutuneen. Taittovirheiden korjausleikkauksia on tehty Excimer-laserilla vuodesta 1987. Vuosittain maailmassa tehdään noin kaksi miljoonaa toimenpidettä, joista Euroopassa noin 500 000.

Laserleikkaus ei edistä tai estä muiden silmäsairauksien, kuten harmaakaihin, silmäpainetaudin, silmänpohjarappeuman tai verkkokalvoirtauman kehittymistä. Laserleikkaus ei ole este näiden sairauksien hoidolle, kuten esimerkiksi harmaakaihileikkaukselle. Laserleikkaus ei myöskään heikennä silmän iskunkestävyyttä eikä muutenkaan vaurioita silmää. Kenenkään ei tiedetä sokeutuneen laserleikkauksen seurauksena.

Ohimeneviä sivuvaikutuksia:

 • Silmien kuivuminen:  Silmissä on kuivumistaipumusta muutaman viikon – muutaman kuukauden ajan leikkauksen jälkeen. Vaivana se on yleensä hyvin vähäinen ja on hoidettavissa kostutustipoin. Näitä määräämme käytettäväksi leikkauksen jälkeen, vaikka silmät olisivat hyvänkin tuntuiset. Kuivuminen ei ole pysyvää vaan silmien kosteustilanne palaa leikkausta edeltävälle tasolle.
 • Häikäisy: Aurinkolaseja on hyvä käyttää ulkona ollessa kirkkaassa auringonvalossa ensimmäisten kuukausien ajan.
 • Näköhäiriöt hämärässä: Hämärässä ja pimeässä ensimmäisinä kuukausina leikkauksen jälkeen näkee usein varsinkin isoissa korjauksissa ns. haloilmiöitä  eli valojen ympärillä näkyy valorenkaita, säteitä jne.  Vaiva häviää muutaman kuukauden, viimeistään vuoden kuluessa. Joskus harvoin ilmiötä saattaa jossain määrin olla yli vuodenkin kuluttua leikkauksesta mutta asianomaiset eivät ole kokeneet sitä häiritsevänä ja kuitenkin vähäisempänä kuin esim sankalasien aiheuttamat vastaavat häiriöt. Käytössämme oleva laserlaite tekee korjauksen riittävän laajalle alueelle ihanteellisella profiililla, mikä estää mainitun ilmiön syntymistä.

Riskit:

 • Uusintaleikkauksen tarve: Joskus tarvitaan uusintaleikkaus, jos haluttua taittovoimaa ei ensimmäisen leikkauksen jälkeen saavuteta. Tämä johtuu sarveiskalvon paranemisominaisuuksista, jossa on jonkin verran yksilöllistä vaihtelua. Uusintaleikkauksia on Turun Silmälaserissa tehty noin kolmelle prosentille kaikista potilaista. Tulosta voidaan pitää hyvänä, sillä kansainvälisten tutkimusten mukaan uusintaleikkausten tarve on keskimäärin noin 10-20 %. Uusintaleikkaus tehdään Turun Silmälaserissa takuuhintaan.
 • Näöntarkkuuden heikkeneminen: Lopulliseen näköön leikkauksen jälkeen vaikuttaa laseroinnin tarkkuuden lisäksi sarveiskalvon paraneminen. Vaikka laser tekee tarkasti tarvittavan korjauksen, voi sarveiskalvo leikkauksen jälkeen paranemisprosessissaan muotoutus siten, että paras laseilla saavutettava näöntarkkuus on huonompi kuin ennen leikkausta. Tämä on erittäin harvinaista likinäköisyyden (miinus-lasien tarve) korjauksessa ja tulee todennäköisemmäksi isoissa kaukotaitteisuuden (plus-lasien tarve) korjauksissa. Tämän vuoksi ei suositella yli +5 D:n korjauksia.
 • Sarveiskalvoektasia: Tällä tarkoitetaan harvinaista komplikaatiota, jossa sarveiskalvon rakenne pettää leikkauksen jälkeen siten, että silmän sisäinen paine muuttaa sen muotoa. Tällöin tulee taittovika, mitä ei useinkaan voida laseilla korjata täysin  eli näkö jää laseillakin huonoksi. Tämän välttämiseksi on erittäin tärkeää silmäkirurgin pitää huoli siitä, että sarveiskalvoa ei leikkauksessa ohenneta liiaksi. Meillä tämä toteutuu siten, että mittaamme sarveiskalvon paksuuden kahdella eri menetelmällä ennen leikkausta ja vielä leikkauksessa juuri ennen laserointia FemtoLasik- tai LASIK-läpän alta, jolloin tiedämme tarkkaan, kuinka paljon koskematonta sarveiskalvoa jää jäljelle laseroinnin jälkeen.
 • Läppäkomplikaatiot: FemtoLasik- ja LASIK-leikkauksessa sarveiskalvoläpän teossa voi joskus olla ongelmia. Tällöin on usein varminta jättää laserointi sillä kertaa tekemättä, laittaa läppä paikoilleen ja myöhemmin tehdä uusi leikkaus sopivalla menetelmällä.. Läppäkomplikaatiot ovat hyvin harvinaisia LASIK-leikkauksessa ja FemtoLasik-leikkauksessa tällaisen riski on häviävän pieni.
 • Epiteelikasvu läpän alle: Joskus harvoin läpän reunan alle voi ensimmäisten viikkojen aikana kasvaa sarveiskalvon epiteeliä eli pintakerrosta. Useimmiten pintakerros häviää itsestään, tarvittaessa läppä puhdistetaan kirurgisesti.
 • Silmänpaineen nousu PRK:ssa: Kortisonitipoista johtuen silmän sisäinen paine voi nousta. Hoitona on tippojen vaihtaminen tai painetta alentavien silmätippojen käyttö. Paineenousuongelma voi esiintyä käytännössä vain PRK:ssa, koska siinä tippoja käytetään pitkään (3 kk).
 • Tulehdus: Kuten minkä tahansa leikkauksen seurauksena, leikkausalue voi myös tulehtua. Tulehdusriskin arvioidaan sarveiskalvon laserleikkauksissa olevan noin promillen luokkaa.

Laserleikkaus ei edistä tai estä muiden silmäsairauksien, kuten harmaakaihin, silmäpainetaudin, silmäpohjarappeuman tai verkkokalvoirtauman kehittymistä.

Laserleikkaus ei ole este silmäsairauksien hoidolle, kuten esimerkiksi harmaakaihileikkaukselle. Taittovirheiden laserleikkauksen riskeistä kerrotaan kysymyksen kahdeksan yhteydessä.

FemtoLasik- ja LASIK-leikkauksen jälkeen suositellaan sairaslomaa “siististä sisätyöstä”  esim. toimistotyön luonteisesta 3 päivää leikkauspäivä mukaanlukien. Jos työ on fyysisesti raskasta tai työympäristö likainen, suositellaan noin viikon lomaa.

Leikkauksissa tarvittavien kertakäyttötarvikkeiden määrä ja kustannus poikkeaa eri leikkausmenetelmissä huomattavasti toisistaan – FemtoLasik on ylivoimaisesti kallein tehdä ja pintalaserleikkaukset kustannuksiltaan halvimmat. Lisäksi FemtoLasik-leikkauksessa tarvittavan femtosekuntilaserlaitteen hankinta- ja ylläpitokustannukset ovat korkeat.

Laserleikkaus ei ole este kaihileikkaukselle, vaikka näin edelleen toisinaan esim. lehdissä näkee kerrottavan. Mikäli kaihileikkaus tehdään, hoitavalle lääkärille on hyvä kertoa laserleikkauksesta, jotta se voidaan huomioida tekomykiön vahvuutta määriteltäessä.

Ei. Laserleikkaus on kaikkine vaiheineen tippapuudutuksesta johtuen kivuton.. Räpyttämisen estämiseksi silmään asetetaan luomenlevitin, joka pitää silmän auki. Tällöin ei kuitenkaan tule normaalia räpyttelyn tarvetta, koska silmän pinta on puudutettu. Läppää tehdessä FemtoLasik- ja LASIK-leikkauksessa silmässä on 30 sekuntia kestävä lievä paineen tunne mutta ei kipua.

Harvoin käytetyissä pintalaserleikkauksissa (PRK, LASEK, ASA, FLAC) leikkauksen jälkeen silmässä on 2-3 päivän ajan melko selvä roskantunne, jopa kipua voi olla. Tämän vuoksi näiden leikkausten jälkeen saa meiltä mukaan kipulääkkeitä. Itse leikkaus on kivuton.

Kyllä. 4 kuukautta leikkauksen jälkeen voi aloittaa tarvittaessa piilolasien käytön.

Ikänäön eli lukulasien tarpeen korjausmahdollisuuksiin voit tutustua täällä.